พ.ร.บ.ขนส่งทางรางฯ ค้างเติ่ง! กรมรางลุ้นรัฐบาลใหม่สานต่อ

พ.ร.บ.ขนส่งทางรางฯ ค้างเติ่ง! กรมรางลุ้นรัฐบาลใหม่สานต่อ เดินหน้าวางเกณฑ์ออกใบอนุญาต “ผู้เดินรถ-คนขับรถไฟ-รถไฟฟ้า”

พ.ร.บ.ขนส่งทางรางฯ ค้างเติ่ง “กรมราง” รอรัฐบาลใหม่สานต่อ พร้อมเดินหน้าวางเกณฑ์จัดทำใบอนุญาตระบบรางให้ผู้ประกอบการเดินรถและคนขับ 2,000 คนผ่านระบบดิจิทัล ใบอนุญาตคนขับอายุ 5 ปี ส่วนตัวรถให้ 8 ปี เพื่อสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นในการใช้ระบบขนส่งทางราง

นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดสัมมนาโครงการศึกษาออกแบบ และพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการและการออกใบอนุญาตด้านการขนส่งทางรางผ่านระบบดิจิทัล (e-License R) ว่า หลังจากร่าง พ.ร.บ.การขนส่งทางราง พ.ศ. …. ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร วาระ 1 โดยสมาชิกเห็นด้วย 252 เสียง งดออกเสียง 1 และไม่เห็นด้วย 1 เสียง จากนั้นได้ผ่านขั้นตอนแปรญัตติ โดยกรรมาธิการวิสามัญ แก้ไขปรับปรุง 165 มาตราเรียบร้อย มีการเสนอกลับเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรวาระที่ 2 แต่เนื่องจากวันที่ 28 ก.พ. 2566 กำหนดปิดการประชุมสภาแล้ว ดังนั้น ร่าง พ.ร.บ.ขนส่งทางรางฯ ถือว่าไม่สามารถพิจารณาได้เรียบร้อยในสภาชุดนี้

เศรษฐศาสตร์

หากเป็นรัฐธรรมนูญเก่าจะถือว่าร่างพ.ร.บ.นั้นต้องตกไป แต่รัฐธรรมนูญปี 2560 ที่ใช้ในปัจจุบัน มาตรา 153 ระบุว่า สามารถส่งร่าง พ.ร.บ.ที่รอการพิจารณาค้างไว้ เสนอกลับเข้าไปเพื่อดำเนินการต่อในวาระที่ 2 โดยให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) ร้องขอไปที่สภาผู้แทนราษฎรชุดใหม่ภายใน 60 วันนับจากวันที่มี ครม.ใหม่ แต่หากไม่ทันภายใน 60 วันจะต้องนำร่างพ.ร.บ.ขนส่งทางรางฯ กลับไปเริ่มต้นขั้นตอนเสนอ ครม.พิจารณา โดยคาดว่าหลังจัดตั้งรัฐบาลใหม่ในเดือน ส.ค.-ก.ย. 2566 กรมรางฯ จะเสนอร่าง พ.ร.บ.ขนส่งทางรางฯ ต่อ ครม.ต่อไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม คลิ๊กเลย >> ตลาดหุ้นเอเชียปรับบวก รอผลประชุมแบงก์ชาติออสเตรเลีย