ธปท.เข้มสกัดภัยการเงิน จี้ “แบงก์-อีมันนี่” ปรับแผน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ส่งหนังสือเวียนถึงสถาบันการเงิน สถาบันการเงินเฉพาะกิจ และผู้ให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มิใช่สถาบันการเงิน ให้รับทราบถึงแนวนโยบายการบริหารจัดการภัยทุจริตจากการทำธุรกรรมทางการเงิน

โดยมีแนวทางขั้นต่ำเพื่อให้ผู้ให้บริการทางการเงินใช้เป็นแนวทางขั้นต่ำในการถือปฏิบัติ เริ่มต้นใช้ตั้งแต่วันที่ 29 มี.ค. 2566 เป็นต้นไป

การเงิน

ทั้งนี้ ผู้ให้บริการทางการเงินต้องดำเนินการ ดังนี้

1.ด้านธรรมาภิบาล กำหนดนโยบาย แนวปฏิบัติและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการภัยทุจริตจากการทำธุรกรรมทางการเงิน รวมถึงกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่วางไว้อย่างเคร่งครัด

2.ด้านการบริหารจัดการภัยทุจริต จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติตามแนวนโยบาย รวมทั้งวางแผนดำเนินการเพื่อปิด gap ที่ชัดเจน และ 3.รายงานเหตุการณ์ทุจริตให้ ธปท.ทราบ

สำหรับการบริหารจัดการภัยทุจริตจากการ “ทำธุรกรรมการชำระเงินผ่านบัตร” ต้องมีการป้องกันภัย อาทิ จัดให้มีการยืนยันตัวตนในการทำธุรกรรม, จัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลระหว่างการรับส่ง, จัดให้มีระบบที่ผู้ถือบัตรสามารถจัดการความเสี่ยงด้วยตัวเองในครั้งแรก เช่น กำหนดวงเงินสูงสุดต่อครั้ง และต่อวัน

ขณะเดียวกัน การตอบสนองและรับมือเมื่อผู้ถือบัตรเกิดปัญหา ผู้ให้บริการทางการเงินต้องแจ้งการรับเรื่องให้กับผู้ถือบัตรทราบภายใน 1 ชั่วโมง นับจากได้รับแจ้งเหตุ และแจ้งความคืบหน้าภายใน 1 วัน ส่วนกรณีเกิดเหตุการณ์ทุจริต ผู้ถือบัตรได้รับความเสียหาย กรณีบัตรเดบิต ต้องคืนเงินภายใน 5 วัน และกรณีบัตรเครดิตต้องยกเลิกการเรียกเก็บ โดยผู้ถือบัตรไม่ต้องชำระเงินและดอกเบี้ย

ด้านการบริหารจัดการปัญหาการทุจริตและหลอกลวงผ่านการใช้ “บัญชีเงินฝากหรือบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ใช้บริการรายย่อย” ต้องมีการป้องกันภัย อาทิ การ KYC เพื่อเปิดบัญชี, การยืนยันตัวตนผ่านโมบายแบงกิ้ง และ e-Money ที่โอนเงินได้ เมื่อธุรกรรมเข้าเงื่อนไข อย่างใดอย่างหนึ่ง

ดังนี้ 1) โอนเงินมูลค่า 5 หมื่นบาทต่อครั้งขึ้นไป 2) โอนเงิน มูลค่ารวมกันครบทุก ๆ 2 แสนบาท ใน 1 วัน หรือ 3) มีการปรับเพิ่มวงเงินโอนเงินต่อวันให้โอนได้ตั้งแต่ 5 หมื่นบาทขึ้นไป

นอกจากนี้ ยังมีการกำหนดให้ผู้ใช้บริการสามารถปิดใช้บริการโมบายแบงกิ้ง หรือ e-Money ที่โอนงินได้ ได้เพียง 1 บัญชี และจำกัดให้ใช้งานบน 1 อุปกรณ์เท่านั้น, กำหนดเพดานวงเงินสูงสุดต่อวันในแต่ละช่องทางให้เหมาะสมตามความเสี่ยงของผู้ใช้บริการแต่ละประเภท ทั้งนี้ กรณีอายุต่ำกว่า 15 ปี ให้กำหนดวงเงินสูงสุดช่องทางละไม่เกิน 5 หมื่นบาทต่อวัน

ติดตามข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจได้ที่นี่ : ราคาบิตคอยน์วันนี้ (26 ธ.ค. 65) ขยับขึ้น 0.04% อยู่ที่ 16,838 เหรียญสหรัฐ